EuRegioVital(e) 2011

O Aktualności

 • 19.11.2013 -miała miejsce ceremonia oddania do eksploatacji leżakowni górnej i dolnej na terenie Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Sp. z o. o. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Lidera Projektu Gminy Stara Kamienica oraz Partnerów Projektu – Izer-Med. Sp. z o. o., ABS Robur Zittau, Gemeide Oybin. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Prezesa Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Sp. z o. o. Pana Mariusz Trzaka. Następnie odbył się blok wykładów, na których poruszana była m.in. tematyka turystyki zdrowotnej. Po części wykładowej wystąpił lokalny chór ARTERAPIA. Ceremonię oddania leżakowni do eksploatacji, poprzez przecięcie wstęgi, zainaugurował Wójt Gminy stara Kamienica Wojciech Poczynek. Dokumentacja fotograficzna znajduje się w zakładce "Galeria".
   
 • 6.05.2013 - Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą - ZINPRO Szymon Ziń.n.
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest renowacja leżakowni górnej i dolnej oraz wykonanie pochylni na terenie Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Spółka z o.o. Informację o przeprowadzonym postępowaniu znaleźć można pod adresem:  http://www.icpich.izer-med.com.pl/zamowieniapubliczne.html
   
 • 06.05.2013 - Przekazanie terenu budowy - prace przygotowawcze
   
 • 15.05.2013 - Rozpoczęcie prac budowlanych
   
 • 06.09.2013 - Zakończenie prac budowlanych
   
 • 19.11.2013 - Planowane otwarcie odremontowanej leżakowni górnej i dolnej